top of page

HYDRODOR XC

Hydrodor XC is een stankwerend middel in de vorm van een waterachtige oplossing bestaande uit oppervlakteactieve stoffen, geurstoffen en andere geurneutraliserende bestanddelen die verhinderen dat er slechtruikende elementen worden gevormd door biologische afbraak. Het middel kan bijvoorbeeld in de lucht worden gespoten als geurbarrière of voor straatreinigingsvrachtwagens..

 

Hydrodor XC is echter GEEN maskerend middel: het bevat een neutraliserend middel (Enviro-Chem Cx) dat de geproduceerde geuren verwijdert.

APPLICATIES

  • Neutralisering van geuren die vrijkomen bij de verwerking van afvalwater, bij het drogen van slib, maar ook van geuren uit containers, vuilnisbakken, huishoudelijk afval, enz.

  • Geurbarrière om de verspreiding van geurtjes te beperken/voorkomen, een veelgebruikte methode op stortplaatsen en overslagstations/afvalverwerkingsinstallaties

  • Reinigen en schoonvegen van wegen en oppervlakken.

  • Voedings-, zuivel- en pluimvee-industrie, slachthuizen, dierlijke mest

Sargo Hydrodor XC H2S neutralization on leachate
Sargo Hydrodor XC for odor neutralization by nebulization
Sargo Hydrodor XC odor neutralization on Transfer Stations

Instructies

Hydrodor XC kan als dusdanig of verdund worden gebruikt. De dosering hangt af van het type geur, de intensiteit en het waarnemingsniveau ervan. Voor een meer gedetailleerde indicatie van de gepaste dosering/verdunning kan er een test worden uitgevoerd met behulp van een eenvoudig panel van testers, in een omgeving die zelf reukloos is. Een vooraf bepaalde hoeveelheid geurende staaltjes wordt behandeld met Hydrodor XC tot er een kenmerkende, aangename geur van honing/amandel merkbaar wordt. Wanneer deze geur consistent wordt waargenomen, kan dit wijzen op een juiste dosering.

Hydrodor XC kan worden verstoven met een geschikt spuitapparaat. Zo wordt het gebruikt in een concentratie van 0,5% (1 liter Hydrodor XC per 200 liter water) tot 2% (1 liter Hydrodor XC per 50 liter water).

VAST AFVALHydrodor XC wordt in de lucht gespoten om alle geuren in de meest problematische richting(en) tegen te gaan. De wolk Hydrodor XC moet een zo luchtdicht mogelijke geurbarrière vormen.

OVERSLAGSTATIONS – AFGESLOTEN GEBOUWEN:

Het product Hydrodor XC wordt buiten het gebouw aangebracht zodat de geuren niet naar buiten kunnen, bijvoorbeeld door een nevelgordijn te creëren boven deuren wanneer ze opengaan. Indien het gebouw is uitgerust met een afzuiginrichting, kan Hydrodor XC verstoven worden vóór de afzuiginrichting (aan de binnenkant van het gebouw) zodat de uitgestoten lucht met het product wordt vermengd in de stroom die door de ventilator gaat

SLIBVERWERKINGSINSTALLATIES:

Wanneer er slib wordt gedroogd op droogbedden, kan er Hydrodor XC worden gespoten om een geurbarrière te vormen rond de slibbakken, net als bij de verwerking van vast afval.

bottom of page