top of page
methaniseurs.jpg
Enviro-Chem logo transparent.png
 • INNOVATIVE to struggle the problem of bad odor at the root

 • SAFE

 • EASY application 

 • ·       Completely solves the problem of unwanted odors, efficiently and durably, as a SEQUESTRANT and NOT as a treatment to "mask" the bad smells.

 • The products part of the ACPO technology neutralize the bad odor, preventing the action of bacteria and oxygen, transforming Nitrogen and Sulfur into small volatile molecules with unpleasant odor

 • FOLLOWS EXPLANATION OF THE PHENOMENON ...

Sargo Enviro-Chem odor H2S neutrlizer

POCA Technology

PREVENTIVE ODOR CONTROL AGENTS

Enviro-Chem is een krachtig anti-geur bestrijdend middel dat kan worden gebruikt in alle soorten afvalbehandeling (vloeibaar en vast) om de uitstoot van geuren te verminderen (H2S, NH3, mercaptans…)

 • Effectieve en krachtige geurneutralisatieoplossing

 • Veilig voor gebruikers, niet-gevaarlijk product

 • Eenvoudig te implementeren

 • Los het probleem van onaangename geuren volledig op: NIET door de geur te maskeren, maar door SEQUESTRATIE

 • Het productgedeelte van de POCA-technologie neutraliseert de slechte geur, voorkomt de werking van bacteriën en zuurstof, transformeert stikstof en zwavel in kleine vluchtige moleculen met een onaangename geur

 • Kostenefficiënter dan andere oplossingen op de markt

BIO-METHANISATIE TOEPASSING

Wanneer de biologie in de vergister onder druk staat, zeker bij variabel of challegrondstoffen, zoals pluimveemest of varkensdrijfmest, Onbehandelde H2S-niveaus kunnen duizenden delen per miljoen bereiken. Dit werd van oudsher verholpen door de toevoeging van ijzer-chloride, maar alleen door de biogaskwaliteit negatief te beïnvloeden

ENVIRO-CHEM Cx wordt gebruikt voor de preventie van H2S Opbouw in Anaerobe Vergisters, met de volgende voordelen:

 • Besparing op onderhouds-/opslag-/hanteringskosten in vergelijking met andere oplossingen

 • Verlengde levensduur van geïmpregneerde actieve kool.

 • Vervangt ijzer- en ijzerchloridebehandelingen met verhoogde CH4-productie!

 • Eenvoudig te implementeren en op te slaan

 • Aanpasbaar aan elk type proces.

 • Vermindering van opslagvolumes (30x minder dan ijzerchloride).

 • Zuiniger dan andere oplossingen op de markt.

 • Veel minder gevaarlijk dan andere oplossingen!

Enviro-Chem Vx vs competition.jpg

H2S-reductie in anaerobe vergisters

Download Datasheet for Enviro-Chem Cx Biogas application

Sargo Enviro-Chem odor H2S neutrlizer for sewage and waste water

ENVIRO-CHEM Applicaties

 • Afvalwaterzuiveringsinstallaties

 • Slibbehandeling uit afvalwater

 • Pompstations

 • Rioolnetwerken

 • stortplaatsen

 • composteren

 • Effluenten van brouwerijen

 • Bloed van dieren (slachthuis)

 • Carwash

 • Vergisters voor bio-anaërobe vergisting

 • H2S-neutralisator voor industriële toepassingen

 • Dierlijke mest

 • Septic tanks

 • Alle producten met zwavel voor aardgas

 • THT "vlekken"

 • Alle afvalstoffen met sulfiden of polysulfiden

Sargo Enviro-Chem H2S neutralization process

Biomass volatigenic cycle

Enviro-Chem maakt tijdelijke stabilisatie van de biomassa en de neutralisatie van vluchtige stoffen mogelijk door sequestratie (eiwitverknoping en chelatie)

EIGENSCHAPPEN

 • ENVIRO-CHEM fungeert als een vernietigende, sekwestrerende agent, NIET een maskerende agent.

 • ENVIRO-CHEM is biologisch afbreekbaar en veilig voor het milieu en de werknemers.

 • ENVIRO-CHEM werkt vrijwel onmiddellijk.

 • ENVIRO-CHEM remt NIET het natuurlijke proces van biologisch afval van afval.

 • ENVIRO-CHEM is GEEN bactericide

BELANGRIJKSTE VOORDELEN VAN DE OPLOSSING

 • ENVIRO-CHEM is NIET gevaarlijk

 • ENVIRO-CHEM-applicatiesysteem vereist zeer weinig onderhoud

 • ENVIRO-CHEM wordt gebruikt in een zeer lage dosis
  (≃0.75l-1 l / 1000m3 voor openbaar afvalwater - minder dan 1 ppm!)

 • Lage kosten voor opslag en verwerking

 • Eenvoudige applicatie - installatie van apparatuur

 • Vereist alleen een verdunningspomp

 • Bewezen efficiëntie

DE PROBLEMATIEF

Het doel van de afvalwaterzuiveringsinstallatie is om afvalwater te filteren en te reinigen, afkomstig van een rioolnetwerk van huizen en industrieën, om gezuiverd water te krijgen dat kan worden afgewezen in rivieren of op zee, of dat kan worden gebruikt voor landbouwdoeleinden, b.v.

 

Jammer genoeg zijn geurenproblemen heel gebruikelijk bij RWZI-installaties: afval dat in water aanwezig is, ontbindt en creëert vluchtige onwelriekende verbindingen, voornamelijk bij de ingang van het afvalwater en in de slibontwateringsruimte.

 

Er zijn twee hoofdgebieden van zorg op de RWZI:

 

De ingang van het afvalwater in de RWZI, de voorbehandeling. Tijdens die stap worden de grootste afvalstoffen verwijderd door filtratie (screener), zand en olie worden verwijderd. Ruw afvalwater bevat, na doorvoer in rioolnetwerken, vaak in anaërobe omstandigheden, een hoog gehalte aan sulfiden (onder andere) die verantwoordelijk zijn voor onaangename geuren, voornamelijk verspreid in de lucht in de vorm van waterstofzwavel (H2S) of andere zwavelhoudende moleculen zoals mercaptanen, of zelfs vluchtige moleculen op stikstofbasis.


De slib / slibontwateringseenheid: na verschillende behandelingen, inclusief biologische behandeling, wordt een vloeibaar slib gescheiden van het water. Dit slib bevat het meeste afval en bacteriën die worden gebruikt voor het biologische proces van de RWZI. De hoge concentratie van afval en levende of dode organismen veroorzaakt een hoge concentratie aan aanstootgevende en gevaarlijke geuren, voornamelijk H2S. Het verkregen vloeibare slib bevat een hoog percentage water (95% +) en er is waterwinning (uitdroging) vereist om een ​​gedroogd slib te verkrijgen dat een eenvoudiger transport / verspreiding of hergebruik mogelijk maakt (bijvoorbeeld als meststof)

OPLOSSING

De oplossing van SARGO (Enviro-Chem) is een vloeibaar sekwestratiemiddel, dat voornamelijk werkt tijdens het katabolisme (afbraak van eiwitten, delen van alle levende organismen in aminozuren en vervolgens chemische basiscomponenten zoals koolstof, zuurstof, waterstof, stikstof en zwavel). Wanneer aminozuren uiteenvallen en het radicaal wordt gescheiden, dat zwavel bevat, wordt dit laatste gevangen of afgezonderd door proteïne-verknoping en chelatiemechanismen om te voorkomen dat vluchtig H2S geuren en gevaar veroorzaakt.

ENVIRO-CHEM kan worden toegevoegd aan de ingang van de RWZI, op een plaats waar te allen tijde goede menging plaatsvindt en met voorafgaande verdunning om het contactoppervlak tussen het product en het afvalwater te vergroten.

De volgende afbeelding toont een voorbeeld van een zeer eenvoudige installatie om continu ENVIRO-CHEM te doseren vóór de voorbehandeling:

Product kan aan het vloeibare polymeer worden toegevoegd. Het polymeer, vaak kationisch polyelektrolyt, wordt gewoonlijk verkocht als vaste deeltjes, in zakken en opgelost met water om een vloeibaar polymeer te verkrijgen, toegevoegd aan het vloeibare slib om wateronttrekking te vergemakkelijken. Omdat ENVIRO-CHEM-oplossing een goede menging in de gehele afvalbron vereist (vloeibaar slib), is het toevoegen van het product aan polymeer perfect omdat het ook innig wordt gemengd met het vloeibare slib. Deze bewerking (het toevoegen van de chemische stof aan het polymeer) gebeurt ter plaatse, in de dehydratatieruimte, in de polymeerbereidingseenheid.

bottom of page